Skip to content Skip to navigation

现代服务系师资队伍

                                               

                                   系主任: 李菁


                         

                辅导员:桂小江                             教学干事:邱华倩    

 管理组教研组长           会计组教研组长           旅游组教研组长           学前组教研组长

    刘庭翠                汤冬梅                 滕  蔓                 吴  娜

XML 地图 | Sitemap 地图